tác giả: Sợ hãi Jaime (Sợ hãi Jaime)

Fearer: Chủ nghĩa gia tăng trong an toàn giao thông thực sự đang giết chết chúng ta

Thời gian tốt nhất để trồng cây là 20 năm trước. Thời điểm tốt thứ hai là bây giờ. TIẾNG VIỆT, tôi đã ủng hộ một số cách để đường phố an toàn hơn cả nước trong hơn một thập kỷ nay, cả về cá nhân và chuyên nghiệp. Không ai trong số này chuẩn bị cho tôi cho tháng 4 19. Vào buổi sáng gần hai tuần ...

Fearer: Con voi trong phòng là ngổn ngang của San Jose

Mối quan hệ mật thiết giữa sử dụng đất và giao thông vận tải là rất quan trọng cho sự thành công của các nỗ lực bền vững của chúng tôi. Việc sử dụng đất tách biệt, dàn trải - bao gồm cả việc thiếu nhà ở giá cả phải chăng - và mạng lưới giao thông, đi xe đạp và đi bộ không hoàn chỉnh là trái nghĩa với "xanh", bất kể chúng ta chuyển đổi bao nhiêu bóng đèn sang LED hay bao nhiêu ...