tác giả: Keith Burbank (Keith Burbank)

Cuộc sống ngắn ngủi, vất vả cho những người vô gia cư ở Hạt Santa Clara

Đặc biệt từ ghi chú của Ban biên tập Bay City News Foundation: Câu chuyện này là câu chuyện đầu tiên trong loạt bài khám phá cái chết của những người vô gia cư ở Hạt Santa Clara - nạn nhân là ai, họ chết như thế nào và có thể làm gì để cứu sống những người ít người có thể nhớ . Những cái chết của những người vô gia cư ở Hạt Santa Clara có ...