tác giả: Newsha Naderzad (Newsha Naderzad)

Các quy tắc về nước của tiểu bang không thành công ở Hạt Santa Clara

Trong nỗ lực chống lại một trong những đợt hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử của California, các nhà quản lý tiểu bang đã thông qua luật bảo tồn khẩn cấp mới trong năm nay, nhưng chúng sẽ không gây được tiếng vang lớn ở Vịnh Nam. Ủy ban Kiểm soát Tài nguyên Nước Tiểu bang đã thông qua các quy định khẩn cấp mới vào tháng Giêng. Theo Dịch vụ Thời tiết Quốc gia, San Jose đã trải qua ...