tác giả: Nick Preciado (Nicholas Preciado)

Hạt Santa Clara tiến lên cấp màu vàng, nới lỏng các hạn chế COVID

Quận Santa Clara đang nới lỏng các hạn chế COVID-19 tại địa phương vài tuần trước khi tiểu bang được thiết lập để mở cửa lại hoàn toàn. Các quan chức y tế của quận hôm thứ Ba đã thông báo về việc chuyển sang cấp màu vàng ít hạn chế nhất trong Kế hoạch chi tiết cho một nền kinh tế an toàn hơn của tiểu bang. Thay đổi, có hiệu lực vào thứ Tư, sẽ cho phép hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong nhà với những sửa đổi tối thiểu, bao gồm cả những quán bar không ...

The Podlight: Khuôn viên Google ở ​​San Jose đánh dấu mốc quan trọng

Podlight là sự hợp tác podcast của San José Spotlight và Silicon Valley Synergy. Podlight có một cái nhìn hàng tuần về các tiêu đề hàng đầu và các cuộc trò chuyện chuyên sâu với các phóng viên của San José Spotlight về chính sách, chính trị và chính phủ của South Bay, đi sâu vào các vấn đề quan trọng như nhà ở, công nghệ, kinh doanh, vô gia cư, sử dụng đất và phát triển. Trong này ...

  • 1
  • 2