Gặp gỡ các ứng cử viên

Hội đồng thành phố San Jose 4

 

Hội đồng thành phố San Jose 6

 

Santa Clara County Board of Supervisor District 3

 

Quận hội California 25

 

Quận Thượng viện California 15

 

US House District 17

 

US House District 18

 

Hội đồng thành phố Santa Clara Quận 1

 

Hội đồng thành phố Santa Clara Quận 4

 

Hội đồng thành phố Santa Clara Quận 5

 

Hội đồng thành phố Santa Clara Quận 6

 

Thêm tin tức về bầu cử 2020

Hướng dẫn bầu cử: Bỏ phiếu ở Hạt Santa Clara

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Ngày Bầu cử, đã đến lúc đảm bảo rằng bạn đã đăng ký bỏ phiếu, bạn biết những gì sẽ có trên lá phiếu ngày 3 tháng XNUMX và cách bỏ phiếu của bạn. Để đăng ký, hãy truy cập www.registertovote.ca.gov. Các cử tri cũng phải đăng ký bỏ phiếu lại nếu họ đang thay đổi các đảng phái chính trị. Tất cả cử tri đã đăng ký trong ...