Xương sống của Thung lũng Silicon

San José Spotlight đã dành cả năm qua để ghi lại hoàn cảnh của sáu công nhân thiết yếu trong đại dịch COVID-19 trong một loạt phim tài liệu sắp phát hành. Gặp gỡ ba trong số những anh hùng vô danh đó trong một sự kiện trực tiếp.

Được kiểm duyệt bởi các phóng viên Lloyd Alaban và Lorraine Gabbert. Hội đồng bao gồm nhà làm phim Jonathan Velasquez của Hella Good Media.

RSVP: https://bit.ly/3mBvwWy

Xin cảm ơn các nhà tài trợ của chúng tôi: Tổ chức Cộng đồng Thung lũng Silicon, Đối tác Làm việc Hoa Kỳ, Liên minh Tín dụng Excite, AARP California và Xây dựng Thương mại của Hạt Santa Clara.

Tòa soạn cộng đồng của bạn cần bạn. Bạn sẽ tham gia vào sự thành công của nó chứ?

Quà của bạn đến San José Spotlight hôm nay sẽ được CHUYỂN ĐI!

Sự hỗ trợ của bạn cho phép chúng tôi có được những phóng viên tuyệt vời như Trần Nguyên, những người làm việc không mệt mỏi để mang đến cho bạn những câu chuyện chuyên sâu ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bạn.