Bắc cầu chia rẽ: Phản ánh về chủng tộc và bình đẳng

Hãy cùng chúng tôi trò chuyện chuyên sâu với các nhà lãnh đạo cộng đồng về vấn đề phân biệt chủng tộc có hệ thống và các ý tưởng về thay đổi chính sách để tạo ra một cộng đồng công bằng và bình đẳng hơn.

Diễn giả:

Tiến sĩ William Armaline, Cộng tác viên Nhân quyền SJSU

LaToya Fernandez, YouthHype

Chava Bustamante, Latinos Unidos cho một nước Mỹ mới

Zahra Billoo, Hội đồng Quan hệ Hồi giáo Hoa Kỳ

Được kiểm duyệt bởi thành viên hội đồng San Jose Spotlight, Rick Callender, VP California / Hawai'i NAACP

Dò: https://bit.ly/39DsfxK

Cảm ơn các nhà tài trợ của chúng tôi: Dịch vụ cộng đồng Sacred Heart, Hiệp hội doanh nghiệp thiểu số, Liên minh tín dụng Excite, NAACP San Jose / Thung lũng Silicon, Tổ chức cộng đồng Thung lũng Silicon và Cơ quan Dịch vụ Cộng đồng Người Mỹ gốc Phi.

RSVP: Bấm vào đây.