Kết nối vịnh

Với sự hợp tác giữa San José Spotlight, CreaTV và NorCal Public Media, chúng tôi đang tổ chức một bữa tiệc xem truyền hình công khai diễn đàn về việc di dời trong cuộc khủng hoảng nhà ở của Vùng Vịnh.

Ngay sau chương trình phát sóng, chúng ta sẽ có một cuộc thảo luận nhóm trên diễn đàn và ý nghĩa của nó đối với nhà ở và việc di dời ở South Bay. Chi tiết sự kiện như sau:

Bữa tiệc xem phát sóng: 5:00 - 6:00 chiều
Tiếp theo thảo luận: 6:00 - 6:30 chiều

* Sự kiện miễn phí; thực phẩm và đồ uống được cung cấp.