Gây quỹ mùa thu

Buổi gây quỹ mùa thu của San José Spotlight do công ty luật McManis Faulkner ở trung tâm thành phố San Jose tổ chức nhằm hỗ trợ nỗ lực của chúng tôi trong việc cung cấp tin tức địa phương đáng tin cậy cho các nhà báo địa phương.