Lễ kỷ niệm động sản lần thứ tư

Hỗ trợ báo chí từng đoạt giải thưởng của chúng tôi tại lễ gây quỹ và lễ kỷ niệm hàng năm của chúng tôi - sẽ được tổ chức hầu như trong năm nay.

Thứ Năm, ngày 27 tháng Giêng từ 6-7 giờ chiều

Khách mời đặc biệt: Marcia Parker, Nhà xuất bản, CalMatters

Vé: $ 60

RSVP ở đây.

Xin cảm ơn các nhà tài trợ của chúng tôi: Kaiser Permanente, Comcast, San Jose Water Company, Knight Foundation và Excite Credit Union