In Your Backyard: Một diễn đàn về kinh nghiệm sống

Trong Tháng Nhà ở Giá cả phải chăng, chúng tôi đã hợp tác với Silicon Valley At Home và Second Street Voices để thảo luận trực tiếp với các nhà văn từ chuyên mục In Your Backyard của chúng tôi, chuyên mục này có các cá nhân vô gia cư hiện tại và trước đây chia sẻ câu chuyện của họ về cuộc sống - và tồn tại - trên đường phố của Thung lũng Silicon.

Những người tham gia hội thảo là những người phụ trách chuyên mục từ “San José Spotlight's“Trong sân sau của bạn, Một cột hàng tháng nâng cao tiếng nói của những người có kinh nghiệm sống.

- Kristine Gardner Ramsey
- Jerome Shaw
- Anthony King

Cảm ơn nhà tài trợ của chúng tôi Điểm đến: Nhà, Dịch vụ Abode và Cơ quan Nhà ở Hạt Santa Clara.