Gặp gỡ biên tập viên

Thưởng thức một tách cà phê với biên tập viên của tòa soạn phi lợi nhuận từng đoạt giải thưởng của San Jose. Nghe về tầm nhìn của anh ấy đối với tổ chức, đặt câu hỏi và chia sẻ ý kiến ​​cũng như đầu vào để giúp hình thành nền báo chí phục vụ công chúng của chúng tôi.

RSVP: https://bit.ly/3nDlx4e