Nhà ở Cơ hội: GIẢI THÍCH

Tham gia San José Spotlight, hợp tác với Silicon Valley At Home, để tham gia diễn đàn về Nhà ở Cơ hội. Lắng nghe ý kiến ​​từ hội đồng chuyên gia của chúng tôi để tìm hiểu thêm về đề xuất và tác động tiềm tàng của nó đối với nhà ở ở San Jose:

Diễn giả:
Rosalynn Hughey, Phó quản lý, Thành phố San Jose
Matt Hertel, Giám đốc Kế hoạch Tầm xa, Thành phố Sacramento
Kiyomi Yamamato Honda, Vùng lân cận San Jose cho tất cả mọi người
Roberta Moore, Người môi giới, La bàn

Được kiểm duyệt bởi Nick Preciado, biên tập viên San José Spotlight
Có câu hỏi cho các tham luận viên của chúng tôi? Gửi đến [email được bảo vệ]

Trả lời ngay hôm nay: https://bit.ly/3gqcCzr

Xin cảm ơn nhà tài trợ của chúng tôi: Cơ quan Gia cư Hạt Santa Clara

Tòa soạn cộng đồng của bạn cần bạn. Bạn sẽ tham gia vào sự thành công của nó chứ?

Quà của bạn đến San José Spotlight hôm nay sẽ được CHUYỂN ĐI!

Sự hỗ trợ của bạn cho phép chúng tôi có được những phóng viên tuyệt vời như Trần Nguyên, những người làm việc không mệt mỏi để mang đến cho bạn những câu chuyện chuyên sâu ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bạn.