Diễn đàn Ứng cử viên Mayoral ở San Jose

Cuộc đua để thay thế Thị trưởng San Jose Sam Liccardo, người sẽ kết thúc vào cuối năm nay, được coi là cuộc cạnh tranh gay gắt và tốn kém nhất.

Diễn đàn này tạo cơ hội để biết XNUMX ứng cử viên tiên phong — Cindy Chavez, Dev Davis, Matt Mahan, Raul Peralez và Jim Pence — đứng ở đâu trong các vấn đề quan trọng nhất đối với bạn.

Có câu hỏi cho các ứng cử viên? Gửi email cho họ trước thời hạn tới [email được bảo vệ]

RSVP ở đây.

Cảm ơn nhà tài trợ của chúng tôi: San Jose / Silicon Valley NAACP