San Jose Speaks: Một cuộc trò chuyện với Dân biểu Ro Khanna

Vui lòng tham gia cuộc trò chuyện cộng đồng tiếp theo của chúng tôi, như một phần của loạt bài San Jose Speaks của chúng tôi, với Nghị sĩ Thung lũng Silicon Ro Khanna. Lắng nghe suy nghĩ của anh ấy về những nỗ lực mới cho các biện pháp kiểm soát súng sau vụ xả súng hàng loạt ở San Jose, cuộc điều tra về vụ tấn công vào Điện Capitol Hoa Kỳ và luật pháp mà anh ấy đang thực hiện.

Bạn có câu hỏi cho Dân biểu Khanna? Gửi đến [email được bảo vệ]

Trả lời ngay hôm nay: https://bit.ly/36avkEO