San Jose Speaks: Một cuộc trò chuyện với Dân biểu Ro Khanna

Vui lòng tham gia cuộc trò chuyện cộng đồng tiếp theo của chúng tôi, như một phần của loạt bài San Jose Speaks của chúng tôi, với Nghị sĩ Thung lũng Silicon Ro Khanna. Lắng nghe suy nghĩ của anh ấy về những nỗ lực mới cho các biện pháp kiểm soát súng sau vụ xả súng hàng loạt ở San Jose, cuộc điều tra về vụ tấn công vào Điện Capitol Hoa Kỳ và luật pháp mà anh ấy đang thực hiện.

Bạn có câu hỏi cho Dân biểu Khanna? Gửi đến [email được bảo vệ]

Trả lời ngay hôm nay: https://bit.ly/36avkEO

Tòa soạn cộng đồng của bạn cần bạn. Bạn sẽ tham gia vào sự thành công của nó chứ?

Quà của bạn đến San José Spotlight hôm nay sẽ được CHUYỂN ĐI!

Sự hỗ trợ của bạn cho phép chúng tôi có được những phóng viên tuyệt vời như Trần Nguyên, những người làm việc không mệt mỏi để mang đến cho bạn những câu chuyện chuyên sâu ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bạn.