San Jose Speaks: Một cuộc trò chuyện với Giám đốc Học khu Mary Ann Dewan của quận

Các trường công lập ở Hạt Santa Clara tiếp tục phải vật lộn với việc đào tạo từ xa, sự bất bình đẳng mang tính hệ thống, các nhiệm vụ che giấu và sự hiện diện của cơ quan thực thi pháp luật trong các khu học xá. Hãy lắng nghe từ Giám đốc Học khu Mary Ann Dewan của quận và tìm hiểu những gì đang được thực hiện bởi các quan chức giáo dục để giải quyết những vấn đề này mà học sinh, giáo viên và nhân viên đang phải đối mặt.

RSVP: https://bit.ly/3Bhq67H