San Jose Speaks: Một cuộc trò chuyện với Cảnh sát trưởng San Jose Anthony Mata

Hãy tham gia với chúng tôi trong cuộc trò chuyện cộng đồng tiếp theo, như một phần của loạt bài San Jose Speaks của chúng tôi, với Cảnh sát trưởng San Jose mới được bổ nhiệm Anthony Mata. Nghe tầm nhìn của anh ấy về tương lai của sở cảnh sát, những gì đang hoạt động và những cải cách cần được thực hiện.

Bạn có câu hỏi cho Mata trưởng của chúng tôi? Gửi đến [email được bảo vệ]

Trả lời ngay hôm nay: https://bit.ly/2Tg7jsF

Tòa soạn cộng đồng của bạn cần bạn. Bạn sẽ tham gia vào sự thành công của nó chứ?

Quà của bạn đến San José Spotlight hôm nay sẽ được CHUYỂN ĐI!

Sự hỗ trợ của bạn cho phép chúng tôi có được những phóng viên tuyệt vời như Trần Nguyên, những người làm việc không mệt mỏi để mang đến cho bạn những câu chuyện chuyên sâu ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bạn.