San Jose Speaks: Một cuộc trò chuyện với Cảnh sát trưởng San Jose Anthony Mata

Hãy tham gia với chúng tôi trong cuộc trò chuyện cộng đồng tiếp theo, như một phần của loạt bài San Jose Speaks của chúng tôi, với Cảnh sát trưởng San Jose mới được bổ nhiệm Anthony Mata. Nghe tầm nhìn của anh ấy về tương lai của sở cảnh sát, những gì đang hoạt động và những cải cách cần được thực hiện.

Bạn có câu hỏi cho Mata trưởng của chúng tôi? Gửi đến [email được bảo vệ]

Trả lời ngay hôm nay: https://bit.ly/2Tg7jsF