San Jose phát biểu: Cuộc trò chuyện với Tổng Giám đốc VTA Nuria Fernandez

Hãy tham gia hội thảo trên web về Hỏi & Đáp tiếp theo của chúng tôi với Tổng Giám đốc VTA Nuria Fernandez, là một phần của chuỗi cuộc trò chuyện cộng đồng ảo San Jose Speaks của chúng tôi và nhận thông tin cập nhật về các dự án giao thông như BART đến San Jose, đường sắt nhẹ đến Eastridge và hơn thế nữa.

Được kiểm duyệt bởi nhà báo chuyên mục giao thông tiêu điểm của San José Jayme Ackemann