San Jose Spotlight gây quỹ trung tâm thành phố

Những người đồng sáng lập, những người ủng hộ và đóng góp của San José Spotlight đã cùng nhau gắn kết với một cộng đồng cùng chí hướng, những người quan tâm đến tin tức địa phương, giúp gây quỹ và làm việc để ngăn chặn sự sụp đổ của tin tức địa phương. Mỗi xu quyên góp được đều mang lại lợi ích cho sứ mệnh của chúng tôi là mang báo chí phục vụ công, phi lợi nhuận đến San Jose.

Được tài trợ bởi:

Pat chờ đợi