Tiệc ra mắt của San Jose Spotlight

Được tổ chức bởi cựu Thị trưởng San Jose Ron Gonzales và vợ, chuyên gia tiếp thị Guisselle Nuñez, chúng tôi đã tổ chức lễ ra mắt chính thức với hơn 150 người - các nhà lãnh đạo từ tổ chức phi lợi nhuận, doanh nghiệp, chính phủ, lao động và các quan chức được bầu - thể hiện cam kết của họ đối với báo chí độc lập. Nevada độc lập người sáng lập và biên tập viên Jon Ralston đã đưa ra một địa chỉ quan trọng.

Được tài trợ bởi:

Ron Gonzales và Guisselle Nuñez