Lễ kỷ niệm một năm của San Jose Spotlight

San José Spotlight đã biến một! Chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm một năm đặc biệt để kỷ niệm các mốc quan trọng của năm 2019 - năm đầu tiên hoạt động báo chí phi lợi nhuận của chúng tôi ở San Jose - và đưa ra thông báo đặc biệt về ứng dụng di động mới của chúng tôi trong Apple Store và Google Play.

Thêm vào đó, độc giả được nghe từ các diễn giả đặc biệt Mother Jones Nhà xuất bản Steve Katz và Báo chí công cộng San Francisco biên tập viên điều hành Michael Stoll về cách báo chí phi lợi nhuận đang lấp đầy một khoảng cách quan trọng trong cộng đồng của chúng tôi.