Diễn đàn ứng cử viên Santa Clara

Hội đồng thành phố Santa Clara phải đối mặt với một số cuộc đua quan trọng vào tháng XNUMX này. Ba ghế trong hội đồng thành phố đang được tranh chấp, bao gồm cả thị trưởng đang đối mặt với cuộc tái đắc cử.

Đó là thời điểm quan trọng đối với Thành phố Mission khi nó phải đối mặt với những thách thức về ngân sách, cuộc khủng hoảng vô gia cư, tăng trưởng và phát triển, và mối quan hệ phức tạp của nó với 49ers.

Được kiểm duyệt bởi Biên tập viên Nick Preciado của San José Spotlight

RSVP ở đây.