Dòng Spotlight: Tương lai của Thung lũng Coyote

San José Spotlight đã tổ chức một cuộc thảo luận hội thảo về quá khứ, hiện tại và tương lai của Thung lũng Coyote khi các nhà lãnh đạo thành phố vật lộn với một quyết định lịch sử để bảo tồn không gian mở cho các mục đích nông nghiệp và phi đô thị, một cuộc tranh luận gây tranh cãi trong suốt 50 năm.

Được tài trợ bởi: