Lễ kỷ niệm hai năm thành lập

Chúng ta bước sang tuổi thứ hai! Tham gia cùng chúng tôi để tổ chức sinh nhật hàng năm và gây quỹ. Nghe về những thành tựu của chúng tôi và những gì chúng tôi có trong cửa hàng cho năm 2021.

Chúng tôi sẽ giới thiệu một bài phát biểu quan trọng đặc biệt về tình trạng báo chí trong cộng đồng Da đen từ Paul Cobb, nhà hoạt động dân quyền lâu năm và là nhà xuất bản của Post News Group.

Thêm vào đó: Một thông báo đặc biệt mà bạn sẽ không muốn bỏ lỡ!

Thứ Tư, Tháng Một 27, 2021
6: 00 đến 7: 00 pm
Vé: $ 60 (bao gồm thành viên năm 2021)

TRẢ LỜI NGAY BÂY GIỜ.

Xin cảm ơn các nhà tài trợ của chúng tôi: Kaiser Permanente, Excite Credit Union và Working Partnerships Hoa Kỳ.