Tìm hiểu về Cứu trợ Tiền thuê Khẩn cấp ở Hạt Santa Clara

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến người thuê nhà và người thuê nhà trong năm qua. Lắng nghe từ nhóm chuyên gia của chúng tôi gồm các quan chức chính phủ và nhà cung cấp dịch vụ, những người sẽ chia sẻ các biện pháp bảo vệ trục xuất và các chương trình cứu trợ khẩn cấp của tiểu bang và địa phương phục vụ cộng đồng của chúng tôi tại sự kiện trực tuyến miễn phí này.

Diễn giả:
Consuelo Hernández, Văn phòng Hỗ trợ Nhà ở Quận Santa Clara
Michelle McGurk, Thành phố San José
Chad Bojorquez, Điểm đến: Trang chủ
Emily Hislop, Dự án Sentinel

Kiểm duyệt bởi Ramona Giwargis, San José Spotlight
Có câu hỏi cho các tham luận viên của chúng tôi? Gửi đến [email được bảo vệ]

Trả lời NGAY BÂY GIỜ: https://bit.ly/3cuSWXu

Xin cảm ơn các nhà tài trợ của chúng tôi: Điểm đến: Trang chủ, Dịch vụ cộng đồng Sacred Heart và Hợp tác làm việc Hoa Kỳ