Hsueh: Chuẩn bị nguồn nước trước biến đổi khí hậu
Khu Thủy cục Thung lũng Santa Clara là nhà cung cấp nước lớn nhất trong khu vực. Ảnh tập tin.

Một trong những nhiệm vụ của Valley Water là cung cấp cho Hạt Santa Clara nguồn cung cấp nước đáng tin cậy.

Phân tích cho thấy nếu quận của chúng ta chỉ dựa vào nguồn cung cấp nước và cơ sở hạ tầng hiện có, chúng ta sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu nước trong các đợt hạn hán kéo dài nhiều năm trong tương lai. Để tránh điều đó và đảm bảo nguồn cung cấp nước đáng tin cậy trong tương lai, chúng ta phải đầu tư bổ sung ngay từ bây giờ.

Valley Water xác định và lập kế hoạch cho các khoản đầu tư mới thông qua Kế hoạch tổng thể cấp nước. Chúng tôi cập nhật kế hoạch 5 năm một lần để đánh giá lượng nước chúng ta sẽ cần trong tương lai và những dự án nào cần thiết để đáp ứng nhu cầu đó.

Chúng tôi đang cập nhật kế hoạch ngay bây giờ. Là một phần của quá trình này, chúng tôi đang đánh giá 18 dự án cơ sở hạ tầng và cấp nước. Chúng bao gồm nước tinh khiết, các dự án lưu trữ, nạp lại nước ngầm và đường ống. Nhân viên của Valley Water sẽ đưa ra khuyến nghị về những dự án nên đầu tư dựa trên đánh giá này.

Cơ quan của chúng tôi tiếp tục ưu tiên thực hiện việc bảo tồn nước, nước tinh khiết và thu gom nước mưa. Tuy nhiên, phân tích quy hoạch tổng thể cho thấy chỉ những nỗ lực đó thôi thì không đủ để bù đắp cho tình trạng thiếu nước trong tương lai. Chúng ta cần đầu tư vào các dự án trữ nước bổ sung để thu giữ lượng nước dư thừa trong những năm ẩm ướt để sử dụng trong thời kỳ hạn hán.

Là một phần trong quá trình phát triển quy hoạch tổng thể, chúng tôi đang đánh giá năm dự án trữ nước tiềm năng, bao gồm dự án đề xuất Dự án mở rộng hồ chứa Pacheco. Nằm ở phía nam Quận Santa Clara, dự án đề xuất này sẽ tăng sức chứa của hồ chứa từ 5,500 mẫu Anh lên tới 140,000 mẫu Anh. Lượng nước đó đủ để cung cấp cho 1.4 triệu cư dân trong một năm.

Do tầm quan trọng của khoản đầu tư và sự phức tạp của dự án Pacheco, Valley Water đang thu thập dữ liệu và sự kiện cần thiết cũng như tiến hành phân tích toàn diện. Đây là thông lệ tiêu chuẩn khi đưa ra quyết định cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn.

Ngoài dự án Pacheco, Valley Water đang hợp tác với các cơ quan cấp nước khác để điều tra các cơ hội lưu trữ và cung cấp trên toàn tiểu bang, chẳng hạn như Dự án mở rộng hồ chứa Los Vaqueros, Đập BF Sisk Raise, Hồ chứa Sites và Dự án Băng tải Delta. Chúng tôi đang nghiên cứu lợi ích và tính khả thi của những cơ hội này thông qua quy hoạch tổng thể.

Tôi và các thành viên hội đồng quản trị cam kết đưa ra những quyết định sáng suốt về việc nên xây dựng dự án Pacheco hay triển khai bất kỳ dự án nào khác trong quy hoạch tổng thể. Kết quả từ các nghiên cứu, cùng với việc đánh giá xem mỗi dự án so sánh với các lựa chọn khác như thế nào, sẽ giúp định hướng các quyết định của chúng tôi.

Điều quan trọng cần lưu ý là cơ quan của chúng tôi vẫn chưa cam kết hoàn thành bất kỳ dự án nào đang được đánh giá trong bản cập nhật Quy hoạch tổng thể cấp nước. Cơ quan của chúng tôi sẽ đưa ra những quyết định đó sau khi hội đồng quản trị nhận được và cân nhắc thông tin từ các nghiên cứu dự án và đề xuất quy hoạch tổng thể.

Hội đồng quản trị của chúng tôi đang nhận được thông tin cập nhật thường xuyên về dự án Pacheco và những dự án khác đang được đánh giá thông qua quy trình lập kế hoạch tổng thể. Những cập nhật này của hội đồng cũng nhằm mục đích mang lại nhiều cơ hội hơn cho sự tham gia của cộng đồng.

Sự tham gia và tham gia của công chúng là rất quan trọng đối với quá trình lập kế hoạch của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về kế hoạch, quy trình và cơ hội lấy ý kiến ​​của công chúng, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại thung lũngwater.org/your-water/water-supply-planning/water-supply-master-plan.

Nai Hsueh là chủ tịch hội đồng quản trị của Valley Water và đại diện cho Quận 5. Bạn có thể liên hệ với cô ấy tại [email được bảo vệ].

Chính sách bình luận (cập nhật ngày 5/10/2023): Người đọc được yêu cầu đăng nhập thông qua mạng xã hội hoặc nền tảng email để xác nhận tính xác thực. Chúng tôi có quyền xóa nhận xét hoặc cấm những người dùng tham gia vào các cuộc tấn công cá nhân, ngôn từ kích động thù địch, tục tĩu quá mức hoặc đưa ra những tuyên bố sai có thể kiểm chứng được. Nhận xét được kiểm duyệt và phê duyệt bởi quản trị viên.

Bình luận