Mahan: Yêu cầu các chính trị gia phải chịu trách nhiệm về kết quả, không phải lời hùng biện chính trị
Các phòng họp của Hội đồng Thành phố San Jose trong cuộc họp ngày 29 tháng Ba. Ảnh của Jana Kadah.

Tôi cảm ơn Ủy viên Hội đồng Sergio Jimenez vì tiếp tục cuộc tranh luận về cách mang lại trách nhiệm giải trình và hiệu quả cao hơn cho Tòa thị chính San Jose.

Với tư cách là một thành viên hội đồng, người cũng có nền tảng sáng lập một công cụ thiết kế kinh doanh để khiến chính phủ có trách nhiệm giải trình, tôi đã rất ngạc nhiên sau khi nhậm chức rằng các nhà lãnh đạo thành phố đã không đo lường và quản lý các kết quả một cách có hệ thống. Có những mục tiêu, nguyện vọng và lời hứa chung, nhưng không giải thích được hoặc hậu quả của việc không đạt được những mục tiêu này hoặc không giữ được những lời hứa đó.

Ở San Jose tội phạm gia tăng, mức độ tình trạng vô gia cư trên đường phố đã tăng lên hơn 10%, đường phố của chúng ta bẩn hơn bao giờ hết và hầu như mọi gia đình lao động vẫn chưa thể mua được nhà ở.

Bạn có gọi đó là thành công không? Tôi không.

Bạn có nghĩ rằng các chính trị gia và quản trị viên cấp cao không đáp ứng được các mục tiêu quan trọng của cộng đồng của chúng ta nên đủ điều kiện để được tăng lương — bao gồm cả việc tăng lương mà theo luật phải giúp bảo vệ các chính trị gia khỏi lạm phát ngay cả khi nhiều gia đình bình thường không có biện pháp bảo vệ như vậy?

Tôi không.

Hiện tại, các điều khoản của Hiến chương Thành phố xung quanh việc ấn định mức lương cho các chính trị gia thành phố không yêu cầu Ủy ban ấn định mức lương phải tính đến thành công — nhưng luật chỉ dẫn rằng việc trả lương của các chính trị gia phải theo kịp lạm phát. Tăng lương cho các quản trị viên hàng đầu hầu như tự động mà không có điều khoản minh bạch hay chính thức liên kết kết quả cộng đồng có thể đo lường để tăng lương.

Đề xuất trách nhiệm giải trình mà tôi đã đưa ra, mà Ủy viên Hội đồng Jimenez đang thách thức, là thực hành quản lý cơ bản trong hầu hết mọi công ty tư nhân thành công hoặc tổ chức phi lợi nhuận. Tôi đề xuất đặt ra các mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường được xung quanh các ưu tiên hàng đầu của cộng đồng, chẳng hạn như chấm dứt tình trạng vô gia cư trên đường phố, giảm tỷ lệ tội phạm và làm sạch thành phố của chúng ta; công bố những mục tiêu đó cho tất cả mọi người xem; theo dõi tiến trình của chúng ta so với các mục tiêu đó và sau đó đảm bảo các nhà lãnh đạo phải chịu trách nhiệm nếu chúng ta không đạt được các mục tiêu đó — bao gồm cả việc tăng lương cuối kỳ cho các chính trị gia và các trưởng bộ phận cao nhất cho đến khi họ đạt được các mục tiêu đã thống nhất của cộng đồng chúng ta.

Đây không phải là một số ý tưởng mới. Nhiều độc giả của Spotlight sẽ nhớ lại rằng ngân sách nhà nước gần như luôn luôn trễ, và đôi khi trễ đến mức công nhân nhà nước phải được trả lương trong các IOU và các dịch vụ của nhà nước bị cắt giảm. Các cử tri cuối cùng đã nói “đủ” và thông qua luật từ chối trả tiền cho các nhà lập pháp không thể cung cấp ngân sách đúng hạn. Từ đó, ngân quỹ luôn đúng hạn.

Các chính phủ khác đã đi tiên phong trong việc “trả lương khuyến khích” nhỏ cho các nhà quản lý và lãnh đạo — được thúc đẩy bởi nền tảng của bất kỳ hệ thống quản lý thành công nào trong một chính phủ lớn, tổ chức phi lợi nhuận hoặc doanh nghiệp: các mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường được mà mọi người đều có thể nhìn thấy.

Ở San Jose, chính sách này có thể hình thành dưới nhiều hình thức. Điều lệ và Ủy ban ấn định tiền lương không phải là thứ mà Ủy viên Hội đồng Jimenez đưa ra. Người quản lý thành phố có thể gửi cho ủy ban một báo cáo về kết quả hoạt động của thành phố và một khuyến nghị dựa trên công thức về quy mô — nếu có — về các khoản tăng lương cho thị trưởng và các thành viên hội đồng dựa trên các kết quả và kết quả có thể đo lường được.

Ngoài ra, nếu các cử tri đồng ý với tôi, chúng tôi có thể cùng nhau đưa ra một biện pháp trên lá phiếu để thay đổi điều lệ và hệ thống hóa kế hoạch trách nhiệm của chúng tôi. Các biện pháp bỏ phiếu không phải là những chủ trương nhỏ, nhưng sự tập trung và trách nhiệm giải trình lớn hơn sẽ mang lại cổ tức cho thành phố của chúng ta.

Và, tất nhiên, hội đồng hoàn toàn có khả năng quyết định cơ cấu lương và các biện pháp khuyến khích của những người đứng đầu bộ phận hàng đầu, những người ở San Jose có ảnh hưởng lớn đến sự chỉ đạo của thành phố chúng ta.

Không phải lúc nào chúng ta cũng điều hành chính phủ như một doanh nghiệp, và chúng ta cũng không nên làm như vậy. Nhưng chúng ta có thể áp dụng các nguyên tắc cơ bản của bất kỳ tổ chức hiệu quả nào — tính minh bạch, tập trung và trách nhiệm giải trình — bắt đầu từ cấp cao nhất.

Nghị viên Jimenez đã đúng — chính phủ của chúng ta được thúc đẩy bởi những lời hứa chính trị. Không nên đâu. Các nhà lãnh đạo của chúng ta phải chịu trách nhiệm về những kết quả có thể đo lường được. Và đó là những gì chúng tôi đang nỗ lực để đạt được.

Matt Mahan là ủy viên hội đồng của Quận 10 San Jose, đại diện cho Santa Teresa và Almaden. 

Chính sách bình luận (cập nhật 11/1/2021): Chúng tôi có quyền xóa nhận xét hoặc cấm người dùng tham gia vào các cuộc tấn công cá nhân, ngôn từ kích động thù địch, ngôn từ tục tĩu quá mức hoặc đưa ra những tuyên bố sai sự thật. Nhận xét được kiểm duyệt và phê duyệt bởi quản trị viên.

Bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn.

Tòa soạn cộng đồng của bạn cần bạn. Bạn sẽ tham gia vào sự thành công của nó chứ?

Quà của bạn đến San José Spotlight hôm nay sẽ được CHUYỂN ĐI!

Sự hỗ trợ của bạn cho phép chúng tôi có được những phóng viên tuyệt vời như Trần Nguyên, những người làm việc không mệt mỏi để mang đến cho bạn những câu chuyện chuyên sâu ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bạn.