Khu vực Vịnh NBC: Những người bảo vệ băng qua trường né tránh những chiếc xe không người lái
Những người bảo vệ băng qua trường học ở San Francisco cho biết họ đã gặp phải một số vấn đề liên quan đến phương tiện tự hành trong năm qua. Hình ảnh lịch sự của Khu vực Vịnh NBC.

Khi các nhà lãnh đạo tiểu bang chấp thuận mở rộng thử nghiệm ô tô không người lái vào Quận San Mateo và Sunnyvale, những người bảo vệ băng qua trường học ở San Francisco cho biết họ đã gặp phải một số khó khăn với phương tiện tự hành trong năm qua.

Chính sách bình luận (cập nhật ngày 5/10/2023): Người đọc được yêu cầu đăng nhập thông qua mạng xã hội hoặc nền tảng email để xác nhận tính xác thực. Chúng tôi có quyền xóa nhận xét hoặc cấm những người dùng tham gia vào các cuộc tấn công cá nhân, ngôn từ kích động thù địch, tục tĩu quá mức hoặc đưa ra những tuyên bố sai có thể kiểm chứng được. Nhận xét được kiểm duyệt và phê duyệt bởi quản trị viên.

Bình luận