Bất động sản

Bất động sản

Công đoàn xây dựng tiền sảnh lãnh đạo Hạt Santa Clara để nới lỏng các hạn chế

Các đơn đặt hàng tại nhà trên toàn tiểu bang và khu vực đã vượt qua mốc một tháng và gần như tất cả các doanh nghiệp đang bị tổn thương vì nhiều nhân viên vẫn không thể làm việc, tăng tài chính của họ mặc dù gói kích thích trị giá 2 nghìn tỷ đô la của chính phủ. Bây giờ, một hiệp hội xây dựng và thương mại địa phương đang yêu cầu Ban giám sát quận Santa Clara đề nghị quận thư giãn ...

Các chuyên gia bất động sản nói về các tác động của COVID-19 đối với công nghệ, chính phủ và nền kinh tế

Coronavirus đã thay đổi cách thức - và ngay cả khi - Thung lũng Silicon hoạt động theo lệnh của toàn tiểu bang và khu vực để ở nhà. Nhưng những người trong ngành bất động sản nói rằng nó có thể thay đổi cách làm việc của nhân viên trong thời gian dài sau khi dịch bệnh bùng phát. “Tôi thực sự tin rằng thay đổi lớn nhất từ ​​đại dịch COVID-19 năm 2020 sẽ là việc thu nhỏ ...