Akemi Flynn

Akemi Flynn đã làm việc cho công bằng và xây dựng cộng đồng đa văn hóa ở Thung lũng Silicon trong hơn 25 năm.

Cô đảm nhận vai trò Giám đốc Tác động của Diễn đàn Lãnh đạo Hoa Kỳ tại Thung lũng Silicon, một mạng lưới các nhà lãnh đạo đa lĩnh vực, tập hợp các nhà lãnh đạo đa dạng lại với nhau để tạo ra một Thung lũng Silicon bình đẳng và phát triển. Trước đây, bà là giám đốc điều hành của PACT: Những người hành động trong cộng đồng cùng nhau, một tổ chức đa tín ngưỡng, đa chủng tộc lãnh đạo cộng đồng cơ sở tổ chức vì công bằng chủng tộc và kinh tế.

Tòa soạn cộng đồng của bạn cần bạn. Bạn sẽ tham gia vào sự thành công của nó chứ?

Quà của bạn đến San José Spotlight hôm nay sẽ được CHUYỂN ĐI!

Sự hỗ trợ của bạn cho phép chúng tôi có được những phóng viên tuyệt vời như Trần Nguyên, những người làm việc không mệt mỏi để mang đến cho bạn những câu chuyện chuyên sâu ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bạn.