Jana Kadah

Jana Kadah là một nhà báo song ngữ từng đoạt giải thưởng và phóng viên ảnh của Tòa thị chính San Jose.

Kadah, lớn lên, học tập và làm việc tại San Jose, có một sự hiểu biết sâu sắc và tình yêu đối với thành phố của mình. Cô ấy tìm cách chuyển điều đó thành những câu chuyện có ý nghĩa giúp cộng đồng luôn được thông báo và khiến các nhà lãnh đạo và tổ chức quyền lực phải giải trình.

Cô có kinh nghiệm đưa tin về tin nóng, chính quyền địa phương, trục xuất / vô gia cư, các phong trào xã hội và mọi thứ liên quan trong khi làm phóng viên South Bay của Bay City News. Trước đó, cô đã đưa tin về cuộc Khủng hoảng Người tị nạn Syria ở Hy Lạp, Ý và Đức khi đang lấy bằng đại học về khoa học chính trị và báo chí tại Đại học Bang San Jose.