Lorraine Gabbert

Lorraine Gabbert là phóng viên tự do của tờ San José Spotlight. Cô có nhiều năm kinh nghiệm viết bài cho công việc, bao gồm các bài báo cho 90210, Almaden Times, baby, Bay Area Parent, LG Magazine, San Jose Magazine, Mercury News và South Bay Accent.

Trước đây cô làm việc trong lĩnh vực sản xuất phim và video ở Los Angeles và cho Công ty Phát thanh Hoa Kỳ ở New York. Cô học báo chí tại Đại học bang Pennsylvania và đóng phim tại Trường học mới ở New York.