Nick Preciado

Nick là một biên tập viên tại San José Spotlight với mục tiêu luôn cập nhật thông tin cho cộng đồng. Ông có kinh nghiệm về chính trị và chính quyền địa phương, giao thông vận tải, sử dụng đất và kinh doanh, cùng các chủ đề khác.

Trước đây, anh quản lý một nhóm báo cáo nhỏ tại BenitoLink, một trang web tin tức phi lợi nhuận ở Hạt San Benito. Trước đó, anh đã báo cáo cho các tờ báo Hollister Free Lance, Gilroy Dispatch và Morgan Hill Times.

Nick tốt nghiệp Đại học Bang Humboldt vào năm 2013 với bằng về thực hành viết tiếng Anh và phụ ngành báo chí. Khi còn đi học, anh đã giúp lãnh đạo nhóm biên tập tại tờ báo Lumberjack do sinh viên điều hành.