Trần Nguyên

Trân Nguyễn là một phóng viên điều tra song ngữ về cộng đồng người Việt, người vô gia cư và chăm sóc sức khỏe ở Hạt Santa Clara. Cô ấy là một thành viên báo cáo cho quân đoàn Hoa Kỳ.

Nguyễn có kinh nghiệm bao gồm các doanh nghiệp, trường học, cảnh sát, chính quyền thành phố và quận. Cô ấy đam mê tin tức địa phương và mong muốn tạo ra những câu chuyện về giải pháp, dựa trên dữ liệu cho cộng đồng của mình.

Nguyễn trước đây làm phóng viên tòa thị chính cho Ashland Tidings và Mail Tribune ở Oregon. Trong khi theo học bằng thạc sĩ về báo chí dữ liệu tại Đại học Missouri, Nguyễn đã làm việc với tư cách là phóng viên đồ họa và giáo dục K-12 cho Columbia Missourian. Cô cũng có bằng cử nhân báo chí tại Đại học Oregon. Quê hương của cô là Sài Gòn, Việt Nam.