The Podlight: Những câu chuyện hàng đầu năm 2019

Chúng tôi rất vui được giới thiệu Podlight, một sự hợp tác podcast mới của San José Spotlight và Silicon Valley Synergy.

Trong tuần qua, chúng tôi đã phát hành tám tập phim The Podlight với các cuộc trò chuyện sâu sắc với các phóng viên của San Jose Spotlight về chính sách, chính trị và chính phủ của South Bay, đi sâu vào các vấn đề quan trọng như nhà ở, công nghệ, kinh doanh, vô gia cư, sử dụng đất và phát triển.

Trong tập 8 và tập cuối của The Podlight, Bob Staedler ngồi xuống cùng phóng viên cao cấp của San Jose Spotlight Janice Bitters và phóng viên Tòa thị chính San Jose Nadia Lopez để tóm tắt một số câu chuyện hàng đầu năm 2019.

Hãy cho chúng tôi những gì bạn nghĩ về The Podlight khi chúng tôi giới thiệu nó trong tuần này trên cơ sở dùng thử. Yêu nó? Ghét nó? Muốn thêm? Hãy cho chúng tôi biết: [email được bảo vệ]

Nghe các tập trước:

Bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn.