Erik Hayden của The Podlight: Urban Catalyst nói về các Vùng cơ hội

Podlight, một sự hợp tác podcast mới của San José Spotlight và Silicon Valley Synergy, đã trở lại.

Cuối năm ngoái, chúng tôi đã phát hành tám tập phim The Podlight với các cuộc trò chuyện sâu sắc với các phóng viên của San Jose Spotlight về chính sách, chính trị và chính phủ của South Bay, đi sâu vào các vấn đề quan trọng như nhà ở, công nghệ, kinh doanh, vô gia cư, sử dụng đất và phát triển.

Trong ấn bản này của The Podlight, người dẫn chương trình Bob Staedler ngồi lại với người sáng lập Urban Catalyst Erik Hayden để tìm hiểu thêm về Quỹ Khu vực Cơ hội mang tính bước ngoặt của Thung lũng Silicon, quỹ đã thu hút được sự chú ý của quốc gia trong việc thúc đẩy phát triển đô thị bằng cách chuyển đổi và hồi sinh trung tâm thành phố San Jose với sáu dự án tái phát triển lớn.

Podlight hiện có trên Apple Podcasts. NGHE TẠI ĐÂY.

Kiểm tra các tập trước của chúng tôi:

Bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn.