Tu chính án đầu tiên bị cháy

San Jose - người dân, các nhà lãnh đạo dân cử và các tổ chức dân sự - đã học được gì từ một mùa biểu tình? Làm thế nào để một cộng đồng cân bằng quyền của Tu chính án đầu tiên với an toàn công cộng?

Tham gia First Amendment Coalition và San José Spotlight để có một cuộc thảo luận năng động giữa các nhà hoạch định chính sách, nhà hoạt động và chuyên gia pháp lý. Chúng tôi sẽ đi sâu vào phong trào đòi công bằng chủng tộc, các đề xuất lập pháp gần đây để tăng trách nhiệm giải trình của cảnh sát và các cuộc đụng độ giữa cơ quan thực thi pháp luật và những người tham gia vào hoạt động được Tu chính án thứ nhất bảo vệ.

Trả lời TẠI ĐÂY.