In the Spotlight

Nhà vô địch nhà ở giá cả phải chăng Katherine Harasz đã sẵn sàng cho chương tiếp theo

Nhà vô địch nhà ở giá cả phải chăng Katherine Harasz đã sẵn sàng cho chương tiếp theo

Triển vọng về sự sẵn có của nhà ở giá cả phải chăng ở San Jose vẫn còn tồi tệ ngay cả trước khi đại dịch COVID-19 tấn công. Tuy nhiên, Katherine Harasz thuộc Cơ quan Gia cư Hạt Santa Clara đã tìm ra cách để có được càng nhiều người ở càng tốt. “Chỉ cần thấy mọi người thích thú với một công viên mới hoặc thấy ...

Chuyên mục đặc biệt

Chavez: Thống đốc công tố Newsom nên bổ nhiệm làm tổng chưởng lý

Chavez: Thống đốc công tố Newsom nên bổ nhiệm làm tổng chưởng lý

Khi Jeff Rosen lần đầu ra tranh cử chức vụ Biện lý Quận Santa Clara vào năm 2010, tôi đã không tán thành anh ấy. Anh ấy đã thắng. Khi tôi lần đầu tranh cử chức vụ giám sát viên của quận vào năm 2013, ông ấy đã không tán thành tôi. Tôi đã thắng. Jeff và tôi không phải là đồng minh chính trị tự nhiên. Chúng tôi hơi kỳ quặc ...

×