In the Spotlight

Bảo tồn nhiều hơn tổng các phần của nó cho Deb Kramer

Bảo tồn nhiều hơn tổng các phần của nó cho Deb Kramer

Không nhiều người biết về lưu vực sông Coyote Creek trước khi Deb Kramer bắt đầu nỗ lực bảo vệ nó. Giờ đây, Coyote Creek và tổ chức phi lợi nhuận dành riêng cho việc bảo tồn nó đang thiết lập tiêu chuẩn vận động bảo vệ môi trường ở South Bay Area. Kramer nắm quyền tại Keep Coyote Creek ...

Chuyên mục đặc biệt

Eckhart: Second Street Studios một năm sau: Điều gì đã thay đổi?

Eckhart: Second Street Studios một năm sau: Điều gì đã thay đổi?

Đã hơn một năm kể từ khi những người thuê nhà đầu tiên, bao gồm cả tôi, chuyển đến dự án nhà ở hỗ trợ lâu dài đầu tiên của quận, Second Street Studios ở trung tâm thành phố San Jose. Điều gì đã thay đổi? Tôi có thể trả lời điều đó trong ba từ: Không phải là một điều. Hãy để tôi bắt đầu từ đầu. Vào tháng ...