In the Spotlight

Doanh nhân ở Thung lũng Silicon tưởng tượng lại nền giáo dục

Doanh nhân ở Thung lũng Silicon tưởng tượng lại nền giáo dục

Một doanh nhân ở Thung lũng Silicon đang cống hiến cả cuộc đời mình để tạo ra các chương trình mà sinh viên có tư duy vượt trội và làm chủ việc học của họ. Bill Zhao là người sáng lập Harmony Plus, cung cấp các lớp học trực tiếp và trực tuyến cho sinh viên và giám đốc điều hành trên khắp Hoa Kỳ và nước ngoài. Các giáo sư từ các trường đại học bao gồm ...

Chuyên mục đặc biệt

Funk: Cách hỗ trợ đào tạo từ xa sau khi trường học mở cửa trở lại hoàn toàn

Funk: Cách hỗ trợ đào tạo từ xa sau khi trường học mở cửa trở lại hoàn toàn

Vì một số học khu cuối cùng ở San Jose đang kết thúc năm học đại dịch và bắt đầu nghỉ hè, các học khu trên toàn tiểu bang đang lên kế hoạch và cam kết chung để đảm bảo rằng việc mở cửa trở lại các trường học vào mùa thu này có nghĩa là hướng dẫn trực tiếp là chương trình giáo dục mặc định. cho giai đoạn 2021-22 ...

×