In the Spotlight

Judy Rickard đã dành cả cuộc đời đấu tranh cho quyền LGBTQ ở San Jose

Judy Rickard đã dành cả cuộc đời đấu tranh cho quyền LGBTQ ở San Jose

Judy Rickard đã không nhận ra mình là một người đồng tính nữ cho đến khi tốt nghiệp. Bà 73 tuổi đã dành 50 năm tiếp theo của cuộc đời mình để đấu tranh cho quyền của LGBTQ. “Tôi luôn biết mình khác biệt nhưng tôi không biết đó là gì,” Rickard nói với San José Spotlight. “Nếu bạn khác biệt và bạn biết điều đó, ...

Chuyên mục đặc biệt

Trần: Để bảo vệ Đạo luật Tổng chưởng lý tư nhân

Trần: Để bảo vệ Đạo luật Tổng chưởng lý tư nhân

Chống lại luật sư là một trò tiêu khiển quốc gia, và đã kéo dài hàng thập kỷ. Tại sao không? Các luật sư đưa ra các mục tiêu dễ dàng vì tranh tụng thường dẫn đến kết quả khi các bên không có lựa chọn nào khác để khẳng định quyền của mình. Tuy nhiên, bởi vì những lời xúc phạm chăn gối chống lại luật sư là một việc rất dễ thực hiện, điều này ...

×