Trang chủ Ban điều hành

Ban điều hành

Jennifer yêu

Jennifer yêu

Phó Chủ tịch
Giám đốc điều hành
Điểm đến: Trang chủ

Rick L. Callender

Rick L. Callender

Thủ quỹ
Giám đốc điều hành
Khu vực nước thung lũng Santa Clara

Victor Gómez

Victor Gómez

Thư ký
Người sáng lập và Chủ tịch
Chiến lược đỉnh cao

Derecka Mehren

Derecka Mehren

Giám đốc điều hành
Quan hệ đối tác làm việc Hoa Kỳ

Michael Fox Jr.

Michael Fox Jr.

Giám đốc điều hành
Thiện chí của Thung lũng Silicon

Stephen E. Wright

Stephen E. Wright

Cựu phóng viên / biên tập viên của Mercury News và Phó chủ tịch cấp cao của Tập đoàn Lãnh đạo Thung lũng Silicon

Josh Barousse

Josh Barousse

Đồng sáng lập và Giám đốc phát triển
San José Spotlight

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi để nhận tin tức và cập nhật mới nhất từ ​​nhóm của chúng tôi.

Tin

Bạn đã đăng ký thành công!