Trang chủ Ban điều hành

Ban điều hành

Akemi Flynn

Akemi Flynn

Ghế
Giám đốc tác động
Diễn đàn Lãnh đạo Hoa Kỳ Thung lũng Silicon

Holly Kreider

Holly Kreider

Phó Chủ tịch
Giám đốc Chương trình
Tổ chức Heising-Simons

Micheal Fox Jr.

Micheal Fox Jr.

Thủ quỹ
Tổng Giám Đốc
Thiện chí của Thung lũng Silicon

Victor Gómez

Victor Gómez

Thư ký
Người sáng lập và Chủ tịch
Chiến lược đỉnh cao

Ann Ravel

Ann Ravel

Luật sư
Chuyên gia pháp luật và đạo đức chính phủ

Bob Nunez

Bob Nunez

Tổng thống
San Jose / Thung lũng Silicon NAACP

Josh Barousse

Josh Barousse

Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành
San José Spotlight