Trang chủ Đội của chúng tôi

Đội của chúng tôi

Hình ảnh đội San José Spotlight (từ trái qua phải) Eli Wolfe, Lloyd Alaban, Nick Preciado, Ramona Giwargis, Josh Barousse và Tran Nguyen

Nguồn ảnh: Andy Nguyen, Buggsy Malone và Eugene Luu