tác giả: Elena Neale-Sacks (Elena Neale-Sacks)

Phòng trưng bày nghệ thuật giới trẻ San Jose cần ngôi nhà mới

Sau nhiều năm không có không gian riêng, một studio nghệ thuật dành cho giới trẻ cuối cùng cũng tìm được một địa điểm trưng bày. Nhưng vào cuối tháng 20, mọi thứ phải đi xuống. Và bây giờ, không có nơi nào để đi. Julie Stover đã thành lập tổ chức phi lợi nhuận ArtHouse Studio, ban đầu được gọi là ArtHouse Kids, cách đây hơn XNUMX năm như một cách...

San Jose có cần kho vũ khí cấp quân sự không?

Sở Cảnh sát San Jose hàng năm phải tính toán tất cả các thiết bị cấp quân sự trong kho vũ khí của mình và những người ủng hộ đang yêu cầu thêm thông tin về cách thức và lý do thiết bị này được sử dụng. Mặc dù hội đồng thành phố đã nhất trí thông qua báo cáo thường niên của sở do Cảnh sát San Jose, Trung úy Justin Moro tóm tắt tại cuộc họp tuần trước, người dân đã đặt câu hỏi ...