tác giả: Carly Wipf (Carly Wipf)

Thị trưởng San Jose Sam Liccardo từ bỏ kế hoạch 'thị trưởng mạnh mẽ'

Sau một tháng chịu áp lực và sự phản đối kịch liệt của cộng đồng, Thị trưởng Sam Liccardo hôm thứ Hai đã lặng lẽ từ bỏ việc thúc đẩy sáng kiến ​​'thị trưởng mạnh mẽ' sẽ kéo dài nhiệm kỳ của ông thêm hai năm và tăng quyền hạn của ông. Trong một bản ghi nhớ được phát hành hôm thứ Hai - một ngày trước khi Hội đồng Thành phố San Jose được thiết lập để bỏ phiếu về ...